Stowarzyszenie Psychologii Pastoralnej oraz Katedra Psychoterapii i Psychologii Zdrowia KUL

50-te SYMPOZJUM

Sekcji Psychologii przy Komisji Nauki Wiary Konferencji Episkopatu Polski

Dojrzałość psychiczna, społeczna i religijna człowieka XXI wieku

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

Centrum Transferu Wiedzy, Al. Racławickie 14

SALA: CTW114

 

17 września

9.00         Msza św. w Kościele Akademickim KUL

10.00-12.00    Dojrzałość – historia i współczesność

 • Otwarcie konferencji
 • dr hab. Borys Jacek Soiński OFM, prof. UAM – Rys historyczny pięćdziesięciu sympozjów Sekcji Psychologii przy Komisji Nauki Wiary Konferencji Episkopatu Polski
 • prof. dr hab. Ryszard Stachowski UAM – Epigeneza w ujęciu Arystotelesa i św. Augustyna
 • dr hab. Henryk Gasiul, prof. UKSW – Dojrzałość osobowościowa w perspektywie psychologii personalistycznej – współczesne nurty
 • prof. dr hab. Zdzisław Kroplewski, US – Człowiek XXI wieku- próba portretu psychologicznego

12.00-12.30 Przerwa kawowa

12.30-14.30    Dojrzałość psychospołeczna

 • prof. dr hab. Piotr Oleś, KUL – Rola kryzysu w osiąganiu dojrzałości
 • dr hab. Jacek Śliwak, KUL – Przekraczanie własnego ja jako kryterium dojrzałych relacji międzyludzkich. Miłość – Aktywność – Asertywność
 • dr Szymon Gołota, UMK – Uwarunkowania dojrzałego oceniania moralnego – ujęcie neurokognitywistyczne
 • prof. dr hab. Józef Makselon, UP JPII – Dojrzewanie do śmierci

14.30-15.30 Przerwa obiadowa

15.30-17.30    Dojrzałość – aspekty rozwojowe

 • dr hab. Ewa Rzechowska, prof. KUL – Na ile dorośli są młodzi dorośli (badania 20-35 latków)
 • dr Paweł Brudek, KUL – Dojrzałość osobowościowa drogą ku mądrości? Rozwój mądrości na przestrzeni życia – analiza badań własnych
 • mgr Ewelina Frańczyk, KUL – Pozycja mądrości w hierarchii wartości młodych dorosłych
 • mgr Adam Falewicz, KUL – Satysfakcja z życia księży diecezjalnych na emeryturze

18.00       Walne Zgromadzenie Stowarzyszenia Psychologii Pastoralnej

19.00       Kolacja i spotkanie integracyjne

18 września

7.00         Msza św. w Kościele Akademickim KUL

9.00-11.00      Dojrzałość w sytuacji zdrowia i choroby

 • dr hab. Wojciech Otrębski, KUL, – Niepełnosprawność – przeszkoda czy pomoc w dojrzewaniu psychicznym, społecznym i religijnym
 • dr hab. Agnieszka Kulik, KUL – Kryteria zdrowia psychicznego a dojrzałość osobowa
 •  dr Małgorzata Szcześniak, mgr Roman Szałachowski, Monika Furman, US – Intensywność postawy religijnej a religijne strategie radzenia sobie ze stresem wśród osób dorosłych
 • mgr Natalia Kajka, KUL – Kształtowanie dojrzałości religijnej dziecka z ADHD

11.00-11.30 Przerwa kawowa

11.30-13.30    Dojrzałość religijna

 • dr hab. Romuald Jaworski, prof. UKSW – Psychospołeczne uwarunkowania kryteriów dojrzałości religijnej
 • dr Władysław Chaim CSsR – Stosunek do Biblii (biblijny konserwatyzm i liberalizm) a centralność religijności i  typy psychologiczne
 • dr hab. Dariusz Krok, prof. UO – Obraz dojrzałej religijności w radzeniu sobie ze stresem
 • mgr Tomasz Liszewski, KUL – Tworzenie tożsamości społecznej w oparciu o przynależność do grupy religijnej

13.30-15.00 Przerwa obiadowa

15.00-17.00    Wychowanie i formacja ku dojrzałości

 • dr Anna Wieradzka-Pilarczyk, mgr Hubert Pilarczyk, UAM – Dojrzałość osób przygotowujących się do sakramentu małżeństwa
 • dr Marta Komorowska-Pudło, US – Psychospołeczne uwarunkowania dojrzałości do małżeństwa. Komunikat z badań własnych
 • dr hab. Borys Jacek Soiński OFM, prof. UAM, o. mgr Michał Tracz OCD, s. mgr Magda Wejman FRM – Poziom integracji osobowej u osób konsekrowanych
 • dr Dagmara Musiał, dr hab. Elżbieta Rydz, KUL – Dynamika egzystencjalna kleryków w procesie formacji do kapłaństwa

17.00 Zamknięcie obrad

W celu zgłoszenia uczestnictwa prosimy o wypełnienie kwestionariusza zapisu (poniżej)

KWESTIONARIUSZ ZGŁOSZENIA NA SYMPOZJUM

Koszt uczestnictwa:

Członkowie Stowarzyszenia Psychologii Pastoralnej (nocleg oraz posiłki) – 250 zł

Członkowie Stowarzyszenia Psychologii Pastoralnej  oraz osoby spoza Stowarzyszenia (posiłki, bez noclegów) – 100 zł.