Seria wydawnicza „Edukacja. Teologia i dialog”

Zapraszamy do zapoznania się z serią wydawniczą „Edukacja. Teologia i dialog”
pt. Psychologiczno-pastoralne wyzwania człowieka w wirtualnym świecie, z roku 2017.
POBIERZ

 

Lista monografii zbiorowych napisanych przez członków Sekcji Psychologii:

 1. Człowiek Przełomu tysiącleci. Problemy psychologiczne. Materiały z XXXI Sympozjum Sekcji Psychologii Komisji Episkopatu ds. Nauki. Częstochowa 12-14 września 1999r., J. Makselon, B. J. Soiński (red.), Kraków: Wydawnictwo Naukowe PAT 2000;
 2. Poradnictwo psychologiczno-religijne, J. Makselon (red.), Kraków: Wydawnictwo Naukowe PAT 2001;
 3. Studia z psychologii rozwoju, J. Makselon (red.), Kraków: Wydawnictwo Naukowe PAT 2002;
 4. Człowiek wobec śmierci. Aspekty psychologiczno-pastoralne, J. Makselon (red.), Kraków: Wydawnictwo Naukowe PAT 2005;
 5. Rodzina w świetle psychologii pastoralnej, B. J. Soiński (red.), Łódź: Archidiecezjalne Wydawnictwo Łódzkie 2007;
 6. Psychologiczne i pastoralne aspekty kapłaństwa, Seria: Edukacja. Teologia i dialog, t 5, B. J. Soiński (red.), Poznań: WT UAM 2008;
 7. Psychologiczno-pastoralne aspekty modlitwy, Seria: Edukacja. Teologia i dialog, t 7, B. J. Soiński (red.), Poznań: WT UAM 2010;
 8. Eucharystia w świetle psychologii pastoralnej, Seria: Edukacja. Teologia i dialog, t 8, A. Jagiełło, B. J. Soiński (red.), Poznań: WT UAM 2011;
 9. „Świdnickie Studia Teologiczne”, J. Michalewski (red.) – Rok 8 (2011) nr 8, s. 5-120;
 10. Katecheza i caritas w parafii w świetle psychologii pastoralnej, Seria: Edukacja. Teologia i dialog, t.9, B. J. Soiński (red.), Poznań: WT UAM 2013;
 11. Miłosierdzie w edukacji i poradnictwie psychologiczno-pastoralnym,Seria: Edukacja. Teologia i dialog. t.10, G. Janikula, B. J. Soiński (red.), Poznań: WT UAM 2014;
 12. Płeć i gender w perspektywie psychologii pastoralnej,  Seria: Edukacja. Teologia i dialog, t.11,  B. J. Soiński (red.), Poznań: WT UAM 2015;
 13. Wybrane aspekty kryzysów egzystencjalnych i religijnych, Seria: Edukacja. Teologia i dialog, t.12, B. J. Soiński (red.), Poznań: WT UAM 2016;
 14. Psychologiczno-pastoralne wyzwania człowieka w wirtualnym świecie, Seria: Edukacja. Teologia i dialog, t.13, B. J. Soiński, A. Wieradzka-Pilarczyk (red.), Poznań: WT UAM 2017;