Stowarzyszenie

W dniu 17.09.2018 r., podczas 49 Sympozjum Sekcji Psychologii działającej przy Komisji Nauki Wiary Konferencji Episkopatu Polski, miało miejsce zebranie założycielskie Stowarzyszenia Psychologii Pastoralnej.

Rada Stowarzyszenia:

Prezes Stowarzyszenia Psychologii Pastoralnej: o. prof. UAM dr hab. Borys J. Soiński OFM
Zastępca Prezesa: ks. prof. UKSW dr hab. Romuald Jaworski
Sekretarz-Skarbnik: dr Anna Wieradzka-Pilarczyk
Członkowie Zarządu: ks. prof. UO dr hab. Dariusz Krok
ks. prof. dr hab. Zdzisław Kroplewski

Z grupy Komitetu Założycielskiego wyłoniono członków Komisji Rewizyjnej.
Przewodnicząca: prof. KUL dr hab. Agnieszka Kulik
Członkowie: ks. dr Mirosław Nowosielski, o. dr Mirosław Bartos OFMConv.