Stowarzyszenie Psychologii Pastoralnej

oraz Wydział Teologiczny Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

zaprasza na 51-te SYMPOZJUM

Sekcji Psychologii przy Komisji nauki Wiary KEP

„Tożsamość człowieka. Definicje, wymiary, dylematy”

Sympozjum odbędzie się w gmachu Wydziału Teologicznego UAM w Poznaniu
w dniach 23-24 września 2019 r.

Program konferencji:

23 września 2019r.

8.00 Msza św. w Kościele Akademickim WT UAM pod przewodnictwem Ks. Abp. Stanisława Gądeckiego

 

SESJA I  

Tożsamość historia i współczesność

9.15-11.00

Otwarcie konferencji ks. dr hab. Andrzej Pryba, Prodziekan Wydziału Teologicznego

Słowo wprowadzenia

prof. dr hab. Ryszard Stachowski, UAM – O tożsamości polskiej psychologii

ks. prof. dr hab. Zdzisław Kroplewski, US – Psychologiczne koncepcje tożsamości

prof. dr hab. Viara Maldzieva, UMK – Tożsamość w języku. Analiza danych językowych

11.00-11.30 Przerwa kawowa

SESJA II

Tożsamość religijna i jej rozwój

11.30-13.30

ks. dr hab. Romuald Jaworski, prof. UKSW – Tożsamość religijna na tle innych tożsamości

ks. prof. dr hab Głód Franciszek, PWT – Religijność młodzieży

dr hab. Wanda Zagórska, prof. UKSW, mgr Jakub Panek, UKSW – Integracja osobowa
a tożsamość u osób zaangażowanych religijnie

dr Anna Wieradzka-Pilarczyk, UAM, mgr Drexler Ortiz, University of Victoria, Kanada  –
Tożsamość religijna – raport z badań międzykulturowych wśród Polaków i Filipińczyków

ks. dr Władysław Chaim CSsR – Tożsamość religijna młodzieży, a niektóre aspekty religijności

SESJA III

Tożsamość w sytuacji zdrowia i choroby

15.30-17.30

dr hab Anna Słysz, UAM –  Psychoterapia jako droga budowania tożsamości – możliwości i ograniczenia

ks. dr Mariusz Gajewski SJ, UPJP2 – Psychoterapia osób duchownych: możliwości, ograniczenia, wskazania praktyczne

mgr Agata  Banakiewicz, KUL – Co dialog wewnętrzny i akceptacja choroby mówi o tożsamości
osób chorujących psychosomatycznie

dr hab. Kulik Agnieszka, KUL, mgr Ludwik Gęba, KUL, Tożsamość kobiety-matki w zdrowiu i chorobie

dr Iwona Roszkiewicz, Katolickie Stowarzyszenie Wychowawców, Poznań – Ochrona dzieci i młodzieży
w dobie kulturowej destrukcji

18.30 Walne Zgromadzenie Stowarzyszenia Psychologii Pastoralnej

 

24 września 2019r.

SESJA IV

Psychospołeczne aspekty tożsamości

9.30-11.30

mgr Monika Strzelecka, KUL – Wpływ badania historii życia na tożsamość, emocje i sens życia

ks. dr Tomasz Liszewski, KUL – Narcyzm kolektywny a tożsamość społeczna osób z grup religijnych

o. dr hab. Borys J. Soiński OFM, prof. UAM; Michał Diedzic, UAM – Postawy być a mieć a tożsamość

dr Roman Szałachowski, US, Style komunikowania i poczucie jakości jako elementy tożsamości
związku małżeńskiego

11.30-12.00 Przerwa kawowa

12.00 Panel dyskusyjny

OPŁATY

OPCJA I: Uczestnictwo bez posiłków z zaświadczeniem uczestnictwa i przerwami kawowymi – 50 zł

OPCJA II: Uczestnictwo z posiłkami (2 obiady i kolacja) bez noclegów – 200 zł

OPCJA III: Koszt z noclegiem i posiłkami  –  400 zł

 

Chęć uczestnictwa i tematy referatów prosimy przesyłać na adres e-mail: sekretarz@psychologiapastoralna.pl