Stowarzyszenie Psychologii Pastoralnej

oraz Wydział Teologiczny Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

zaprasza na 51-te SYMPOZJUM

„Tożsamość człowieka. Definicje, wymiary, dylematy”

Sympozjum odbędzie się w gmachu Wydziału Teologicznego UAM w Poznaniu
w dniach 22-24 września 2019 r.

Uprzejmie zapraszamy do wygłoszenia prelekcji związanych z tematyką sympozjum, wygłoszenia komunikatu z badań własnych w formie referatu lub posteru, poprowadzenie warsztatu.

Proponowane zagadnienia:

 • Psychologiczne koncepcje tożsamości
 • Dynamika rozwoju tożsamości osobowej
 • Tożsamość w epoce wirtualnej
 • Tożsamość religijna na tle innych tożsamości
 • Problematyka tożsamości narodowej i politycznej
 • Tożsamość seksualna
 • Postawy „mieć” i „być” a tożsamość
 • Tożsamość w chorobie
 • Tożsamość uzależnionych
 • Tożsamość niedojrzała i konsekwencje dla życia rodzinnego
 • Psychoterapia jako droga budowania tożsamości
 • Metody i techniki badania tożsamości

Propozycje tematów wystąpień można zgłaszać do dnia do 31 maja br.

Prosimy o przekazanie informacji o naszym sympozjum swoim współpracownikom lub doktorantom.

Szczegółowy plan konferencji zostanie ustalony po otrzymaniu tematyki wszystkich referatów. Pozostałe informacje organizacyjne zostaną przekazane w późniejszym terminie.

 

Opłata konferencyjna wynosi 50 zł. Istnieje dodatkowo możliwość wykupienia obiadu w cenie 20 zł.

Chęć uczestnictwa i tematy referatów prosimy przesyłać na adres e-mail: sekretarz@psychologiapastoralna.pl

KWESTIONARIUSZ ZAPISU (KLIKNIJ)