Stowarzyszenie Psychologii Pastoralnej

oraz Instytut Psychologii UKSW w Warszawie

zaprasza na 52-te SYMPOZJUM

Sekcji Psychologii przy Komisji nauki Wiary KEP

„Psychologia wobec dobra i zła moralnego”

Sympozjum odbędzie się w Domu Rekolekcyjno-Formacyjnym DOBRE MIEJSCE, ul. Dewajtis 3, Warszawa-Bielany.

w dniach 28-29 września 2020 r.

Program konferencji:

27 września 2020 r.

7.30 Msza św. pod przewodnictwem Jego Eminencji Księdza Kardynała Kazimierza Nycza.

SESJA I   9.15-11.00

Otwarcie konferencji – Dyrektor Instytutu Psychologii dr hab. Jan Cieciuch, prof. UKSW

Słowo wprowadzenia – ks. o. prof. dr hab. Borys J. Soiński OFM

 1. dr hab. Ryszard Stachowski – Psychologia moralności. Perspektywa historyczna
 2. UKSW dr hab. Henryk Gasiul – Osobowość moralna z perspektywy podejścia personalistycznego
 3. prof. WSEI dr hab. Marian Stepulak – Dylematy etyczno-zawodowe psychologa

11.00-11.30 Przerwa kawowa

SESJA II   11.30-14.00

40-lecie Katedry Psychologii Społecznej i Psychologii Religii KUL

 1. KUL dr hab. Jacek Śliwak – Historia i teraźniejszość Katedry Psychologii Społecznej i Psychologii Religii KUL
 2. prof. UKSW dr hab. Romuald Jaworski – Religijność i moralność w rozwoju człowieka – topografia spotkania
 3. dr Andrzej Jagiełło – Temperament i religia
 4. dr Władysław Chaim – Religijne korelaty charakteru chrześcijańskiego
 5. prof. KUL dr hab. Jacek Śliwak – Czy istnieje prawdziwy altruizm?

SESJA III 15.30-17.30

 1. prof. UO dr hab. Dariusz Krok – Anioły czy demony mechanizmy zachowań moralnych w perspektywie psychologii ewolucyjnej
 2. dr Szymon Gołota – Poznanie i emocje w procesach oceny moralnej
 3. dr hab. Wanda Zagórska, Weronika Miziołek – Nie wszyscy mieszczą się w kole. Koło wartości Schwartza a wyższe stadia rozwoju moralnego
 4. prof. dr hab. Zdzisław Kroplewski– Badania nad intelektualną pokorą

18.30 Walne Zgromadzenie Stowarzyszenia Psychologii Pastoralnej

29 września 2020 r.

SESJA IV  9.30-11.30

 1. dr hab. Agnieszka Kulik, mgr Natalia Kajka, dr Monika Dacka – Odpowiedzialność za zdrowie u młodych kierowców
 2. dr hab. Agnieszka Kulik, dr Monika Dacka, mgr Natalia Kajka – Czynniki zdrowia u młodych dorosłych (nie)podejmujących ryzykowne zachowania seksualne
 3. prof. dr hab. Franciszek Głód – Znaczenie wartości i norm moralnych w resocjalizacji bezdomnych
 4. dr Małgorzata Szcześniak – Badania nad  pozytywną wzajemnością pośrednią

11.30-12.00 Przerwa kawowa

SESJA V  12.00-14.00

 1. prof. UAM dr hab. Borys Jacek Soiński OFM – Korelaty osobowościowe
  i religijne nawrócenia moralnego
 2. dr Roman Szałachowski – Emocje pozytywne i negatywne wychowanków placówek resocjalizacyjnych
 3. prof. dr hab. Jan Bielecki OMI, prof. UKSW dr hab. Kazimierz Jacek Zabłocki – Potencjały zdrowotne  w psychice człowieka niepełnosprawnego
 4. dr Piotr Hreciński OFMConv – Psychospołeczne korelaty lęku w czasie zagrożenia koronawirusem

Uczestnictwo bez posiłków z zaświadczeniem uczestnictwa – 50 zł

Uczestnictwo z posiłkami (śniadania, obiady i kolacja) bez noclegów od niedzieli do wtorku – 220 zł

Uczestnictwo z posiłkami tylko w poniedziałek – 120 zł

Uczestnictwo z posiłkami tylko w wtorek – 100 zł

Koszty noclegu 90 zł za noc pokój pojedynczy lub 70 zł za noc w pokoju dwuosobowym

Parking za budynkiem będzie otwarty dla uczestników sympozjum

Zgłoszenia uczestnictwa: do końca lipca do Pani Sekretarz SPP poprzez wypełnienie kwestionariusza dostępnego po kliknięciu na link: ZGŁOSZENIE NA SYMPOZJUM.