Stowarzyszenie Psychologii Pastoralnej

oraz

Wydział Teologiczny Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

zaprasza na 51-te SYMPOZJUM STOWARZYSZENIA PSYCHOLOGII PASTORALNEJ

„Tożsamość człowieka. Definicje, wymiary, dylematy”.

Poznań

22-24 września 2019 r.

Uprzejmie zapraszamy do wygłoszenia prelekcji na temat związany z tematyką sympozjum lub wygłoszenia komunikatu z badań własnych. Propozycje tematów wystąpień można zgłaszać do dnia do 31 maja 2019 r. pod adresem e-mail: sekretarz@psychologiapastoralna.pl